Work and Travel 2018, อเมริกา, Tennessee, ค่าใช้จ่ายต่างๆ, ได้ทุนคืน!?

มาแชร์ประสบการณ์เล็กๆน้อยๆจากการไป Work and Travel ปี 2018 ที่รัฐ Tennessee

ทำคลิปครั้งแรกเลย พูดไม่ชัด เสียงเบา ผิดพลาดประการใด ขออภัยด้วยนะค้า

• Music :

Outside by Ikson https://www.soundcloud.com/ikson
Music promoted by Audio Library https://youtu.be/6LDuAiLrmMs

Spring by Ikson https://soundcloud.com/ikson
Music promoted by Audio Library https://youtu.be/5WPnrvEMIdo

More info on Work and Travel 2018, อเมริกา, Tennessee, ค่าใช้จ่ายต่างๆ, ได้ทุนคืน!?